ЕКИП

ОУ Васил Левски, Славяново разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности

РЪКОВОДСТВО


Златинка Спасова  директор

тел.: 0889156626

 

АДМИНИСТРАЦИЯ


Айсел Ахмедова

ЗАС

 

ОУ Васил Левски

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ


Албена Найденова

старши учител в начален етап

тел.: 0879405972

Мария Пенчева

старши учител в ГЦОУД 1-4 клас

тел.0899839804

 

Галина Цанева

старши учител в начален етап

тел.: 0886633487

Анета Русева

старши учител в начален етап

тел.: 0885931812

Наталия Клинчева

старши учител по английски език

тел.: 0899080107

Нина Спасова

старши учител в
прогимназиален етап по Математика 

тел. 0896376296

 

Живко Дичков

старши учител в прогимназиален етап по БЕЛ,

тел. 0895935019

 

Румяна Стефанова

учител в ГЦОУД 5-7 клас

тел. 0988391373