Квалификация

За повече информация или разясняване на възникнали въпроси, Моля свържете се с нас!

Актуална Информация за Предстоящи Обучения.

Формиране на умения за четене с разбиране при учениците от 1 - 4 клас

26 Май 2022г.

Учителска стая на ОУ „Васил Левски“ с.Славяново

от 16:00-17:30 часа

Как изглежда ефективното партньорсто между родители и учители?

09 Юни 2022г.

Учителска стая на ОУ „Васил Левски“ с.Славяново

от 16:00-17:30 часа