НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

За повече информация или разясняване на възникнали въпроси, Моля свържете се с нас!

НВО

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2023/2024 Г.

НВО

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2023/2024 Г.

Z

Български език и литература

19 юни 2024 г., начало 09:00 часа

Z

Математика

21 юни 2024 г., начало 09:00 часа

Z

Чужд език (по желание на ученика)

20 юни 2024 г., начало 09:00 часа