ОУ Васил Левски е отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от далечната 1883 г. и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно – образователен център в селото.

през учебната 1904/1905 г. отваря врати

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.
Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището – черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на селото.

ОУ Васил Левски - Славяново
Z

1914 /1915 г.

 В село Славяново е открито класно училище / прогимназия /.
Двете учебни заведение са обединени през 1953 / 1954 г. в едно основно училище, което носи името на великия революционер и национален герой Васил Левски.

Z

1961 / 1963 г.

Нуждаещите се ученици от близките села Долец, Берковски, Баба Тонка е построено общежитие и кухня със столова.

Z

1983 г.

По повод на вековния юбилей, учебното заведение е наградено с орден „Св. Св. Кирил и Методий”.

Z

1986 г.

След разрушителното земетресение е построена нова сграда, която отваря врати през 1989 г., в която и към днешна дата се провеждат учебните занятия.

ОУ Васил Левски - Славяново