БЮДЖЕТ

 

Отчет 12.2023

Анализ за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Информация за получената субсидия и извършените разходи към 30.06.2023

Анализ за изпълнение на бюджета към 30.09.2023

Анализ за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.