Контакти

Oсновно училище „Васил Левски“

ОУ Васил Левски - Славяново

Адрес

Село Славяново, Община Попово, ул. Първи май 15

ОУ Васил Левски - Славяново

Телефон

 0877642169

ОУ Васил Левски - Славяново

Служебна електронна поща

info-2540112@edu.mon.bg

ОУ Васил Левски - Славяново

Национална телефонна линия за деца на ДАЗД

116 111

Пространство за споделяне и подкрепа за деца и всички възрастни, загрижени за тях.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – безплатно и анонимно за цялата страна.