Изминаха четири години изпъстрени с учение и труд, с нови приятелства, с радост и смях, понякога с тревоги и трудности, но въпреки това стигнахме до финала. Скъпи четвъртокласници, бъдете упорити! Трупайте знания и опит! Бъдете добри и целеустремени! Не спирайте да мечтаете и винаги сбъдвайте мечтите си! Знайте, че всеки един от вас е специален и трябва да разгърне таланта си!