С тържествена програма учениците и учителите на ОУ ”Васил Левски” с. Славяново отбелязаха 24 май – Ден на
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Песни и
стихотворения посветени на солунските братя огласиха училищния двор. Приветствие към присъстващите поднесе г-жа Спасова, директор на училището.