Учениците от 4, 5 и 6 клас взеха участие в националната инициатива

свързана с безопасността на движението по пътищата, провеждаща се всяка

трета неделя на месец ноември.