В деня на толерантността – 16 ноември, учениците от 4 клас изработиха табла с послания за разбирателство, уважение, приятелство, подкрепа, справедливост, искреност и толерантно отношение. Всеки от тях разбира, че добрите обноски и вежливите думи са мост между хората за трайни добронамерени отношения. Те се обединиха около призива „ Да бъдем толерантни днес, утре и всеки ден!!!